Kapı Açma Ünitesi

Bina girişlerindeki güvenlik kontrollü kapıların veya bariyerlerin santral sisteminden kontrol edilebilmesini sağlayan ünitlerdir. Dahili santralınızda kapı açma ünitesi için belirleyeceğiniz bir numara ile sisteme bağlı herhangi bir telefondan bu numarayı tuşlayarak kapı veya bariyerin açılması sağlanır.

Cihaz üzerindeki 'power' ışığı ise ünitin sisteme bağlı ve çalışır konumda olduğunu gösterir.

Cihazda 1 adet telefon hattı girişi ve 1 adet role kontağı bağlantı ucu vardır. Harici bir besleme kaynağına gerek yoktur.

Kapıyı açmak için santrale bağlı bir telefondan numara tuşlandığında zil çalma sesinden sonra cihaz üzerindeki 'unlock'

ışığı 1 sn boyunca yanar. Led söndükten sonra hatta meşgul tonu duyulur. Cihaz arandığını algılamış, 1 sn'lik kısa bir

süre için kapı otomatiğini çalıştırmış ve daha sonraki aramalara hazır olabilmek için telefon hattını kapatmıştır.

145x90x30mm