Hat Kesiciler Disconnect Cihazı Disconnect Cihazı Disconnect Cihazı

PTT hatlarının telefon santralınızın FXO portlarında asılı kalması sonucunda hatlarınızın gereksiz yere meşgul olmasını önleyen (genellikle iş yerindeki santralınızda IVR kullanılması durumunda oluşur) ve bir sonraki aramaya hazır hale getiren cihazlardır. Her bir panel (Model RJ-45 ve RJ-12) maksimum 20 hat kapasiteli olup 1.5 U yüksekliğindedir. Ayrıca yalnızca 1 veya 2 hatlık plastik kutu tipi ürünlerimiz de mevcuttur. Teknik özellikleri aşağıda yazılıdır.

RJ-12 model

RJ-12 modelinde hat sayısı kullanıcı isteği doğrultusunda 2 ve 2'nin katları şeklinde artabilir yapıda üretilmektedir.

RJ-45 model

RJ-45 modelinde hat sayısı kullanıcı isteği doğrultusunda 1 ve 1'in katları şeklinde artabilir yapıda üretilmektedir.

1 hatlı kutu tipi - (145x90x30mm) - 2 hatlı kutu tipi

- Max. 600 Volt gerilime dayanır.

- Hat aktif olduğunda devreye girer.

- Hattın kullanım dışı olduğunu tespit edip hattı çözer.

- Telefon hattı üstünden geçen akımı kullanır, ayrıca bir besleme kaynağı gerektirmez.

- Call ID ve Fax data bilgilerinin geçmesini engellemez.

- Data kabinetlerine kolaylıkla monte edilebilir.

Teknik Özellikler (tüm modellerimiz için geçerlidir)