Diş Üniti Kontrol Sistemleri    Mikroişlemci kontrollü diş üniti kartlarımız diş hekimlerinin ünitlerinde kullandıkları her türlü el aletleri, kreşuar, reflektör, 
 
    aspiratör, hasta yatağı hareketleri gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan ve denetleyen elektronik sistemlerdir. 

    Programlanabilir koltuk ayarı fonksiyonu ile hafızasında önceden tanımlanan 4 farklı doktor için her biri 8 ayrı pozisyona sahip
 
    koltuğu tek tuş ile istenilen konuma getirmek mümkündür.